Bieńkowice, nr. A5U. , gm. Krzyżanowice - około 1 ha

50.0251896
18.210027399999944

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Bieńkowice
Miasto Krzyżanowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

woda z przezn. socjalnym tylko - only social water

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Trójkąt
Możliwości powiększenia terenu

nie - no

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren usługowy w ty, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury.

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren usługowy w ty, handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury.

 

Serive area, including trade, gastronomy, craft, technical and public services, sport and culture.

Charakterystyka działki

Powierzchnia gruntów 1 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0000 [m]
Obecne użytkowanie

rolnicze - agricultural use

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada A1 - 20 km
Autostrada (Odległość) [km] 20 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 55,8 km
Kolej Krzyżanowice
Kolej (Odległość) 4.5 [km]
Bocznica kolejowa Krzyżanowice
Bocznica kolejowa (Odległość) 4.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Ostrava
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 45 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 230 [m]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 200 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie