id - 8535 - 3,97 ha - Nieruchomość inwestycyjna - działka niezabudowana Będzin, ul. Żeromskiego/DK 86

50.3055657
19.125645200000008

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Żeromskiego
Miasto Będzin
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Teren przedmiotowej nieruchomości jest częściowo zadrzewiony.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 3.9794 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość pod zabudowę usługową, z max. powierzchnią zabudowy w stosunku do pow. budowlanej 60%.

Maksymalna wysokośc zabudowy z wykluczeniem infrastruktury technicznej: 4 kondygnacje nadziemne - 15 m.

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zabudowa Usługowa - symbol planu G2.U

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIIIb
Powierzchnia gruntów 3.9794 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Niezabudowana, niezagospodarowana, w bezpośrednim sąsiedztwie DK 86 Katowice - Częstochowa - Warszawa

Na przedmiotowej nieruchomości występuje strefa ograniczonego użytkowania obejmująca szacunkowo 3360m2  (30mx120m) ze względu na biegnącą przez pn-zach. teren działki linię wysokiego napięcia.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 6 [m]
Autostrada DK 86
Autostrada (Odległość) [km] 0 [km]
Kolej Będzin
Kolej (Odległość) 2 [km]
Bocznica kolejowa Katowice
Bocznica kolejowa (Odległość) 10 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe K-ce - Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 25 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 14 [m]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 75 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie
Odległość przyłącza (linia telefoniczna) 17 [m]

Pliki PDF załączone do oferty

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie