id 8595 - Sośnicowice - 2,1558 ha

50.27186409999999
18.52862749999997

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Sośnicowice
Miasto Sosnicowice
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Występują przeszkody podziemne i przeszkody na terenie! - Ground and underground obstacles. Budynki na terenie - There are buildings in the area.

Część działek juz została sprzedana i powstają tam siedziby firm. - Some of the plots of land have already been sold and headquaters are being built there

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 2.1558 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Możliwość zakupu kilku działek położonych obok siebie i w ten sposób powiększenie terenu nieruchomości

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

usługi publiczne, usługi wielofunkcyjne - multifuncional services, public services

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

usługi publiczne, usługi wielofunkcyjne - multifuncional services, public services

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIV, ŁV
Powierzchnia gruntów 2.15581 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 3 [m]
Obecne użytkowanie

Część działek w strefie została już sprzedana i powstają tam siedziby firm

Some of the plots of land have already been sold and headquaters are being built there

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 1.8 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Tak
Istniejące ograniczenia ekologiczne Tak
Opis ograniczeń ekologicznych

UPW - min 40% pow. czynnej biologicznie,  UP - min 50% pow. czynnej biologicznie. Nieuciążliwa działalność, która nie generuje nadmiernego hałasu i zanieczyszczeń. - UPW - min 40% of area biologically active, UP - min 50% of area biologically active.Inoffensive activity, that doesn"t generate big pollution or noise.

Budynki i zabudowania na terenie Tak
Opis budynków i zabudowań

 siedziby firm, market DINO -headquaters, DINO market

Połączenia transportowe

Autostrada A4 - 3 km, DK88 - 5 km, A1 - 20 km
Autostrada (Odległość) [km] 3 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice - 14 km
Kolej Gliwice
Kolej (Odległość) 14 [km]
Bocznica kolejowa Gliwice
Bocznica kolejowa (Odległość) 14 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 58 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Odległość przyłącza (elektryczność) 5 [m]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 7 [m]
Średnica rury 90 [mm]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 5 [m]
Kanalizacja na terenie Tak
Odległość przyłącza (kanalizacja) 5 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie