Wielowieś ul. Młyńska - część działki nr 301/26 o powierzchni 1,0113 ha

50.51219751708797
18.615121016187118

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Młyńska, działka 301/26 karta mapy 8
Miasto Wielowieś
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1,0113 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś zatwierdzonym uchwałą Nr XXV-133/2001 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego Nr 50 poz.1343) nieruchomość obejmuje teren oznaczony symbolem: PGu

 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjno- usługowa,
b) obiekty i urządzenia obsługi technicznej-inżynierii.
 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,
b) zaplecze mieszkaniowo-hotelowe,
c) parkingi i garaże,
d) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu,
e) urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów RIVb
Powierzchnia gruntów 1.0113 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0.5 [m]
Obecne użytkowanie

Użytkowana rolniczo

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Asfaltowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 12 [m]
Autostrada A1 - 20, A4 - 25
Autostrada (Odległość) [km] 20 [km]
Porty rzeczne i morskie Gliwice
Kolej Toszek
Kolej (Odległość) 8 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 50 [m]
Gaz na terenie Tak
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 40 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 12 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie